• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   载体名称 血清型 规格(ul) 余存 价格(元) 订购
   pAAV-hSyn-MCS-EGFP-3Flag AAV2/8 50 6 询价 订购
   pAAV-hSyn-mCherry AAV2/8 50 4 询价 订购
   pAAV-hSyn-EYFP-3Flag AAV2/9 50 5 询价 订购
   pAAV-GFAP-EGFP-H1-shRNA AAV2/8 50 6 询价 订购
   pAAV-EF1a-MCS-mCherry-3Flag AAV2/2 AAV2/9 50 4 询价 订购
   pAAV-EF1a-mCherry AAV2/8 50 3 询价 订购
   pAAV-EF1a-EGFP-H1-shRNA-NC AAV2/5 50 4 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-EYFP AAV2/9 50 8 询价 订购
   pAAV-CMV-MCS-EGFP-3Flag AAV2/1 50 7 询价 订购
   pAAV-CMV-mCherry AAV2/8 50 6 询价 订购
   pAAV-CMV-EGFP AAV2/8 50 2 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-MCS-mCherry-3Flag AAV2/8 50 4 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-mCherry-H1-shRNA AAV2/8 50 6 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-mCherry AAV2/8 50 4 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-P2A-MCS-3Flag AAV2/9 50 9 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-shRNA AAV2/8 50 5 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-H1-NC AAV2/1 AAV2/8 AAV2/9 50 7 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-2A AAV2/1 50 4 询价 订购
   pAAV-CMV-bGlobin-EGFP AAV2/8 50 5 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-MCS-EYFP-3Flag AAV2/9 50 7 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-mCherry AAV2/8 AAV2/9 50 6 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-EGFP AAV2/9 50 7 询价 订购
   pAAV-CAGmini-EGFP-2A AAV2/8 50 4 询价 订购
   pAAV-CAG-MCS-EGFP-3Flag AAV2/9 50 6 询价 订购
   真人赌场盘口网站