• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   载体名称 血清型 规格(ul) 余存 价格(元) 订购
   pAAV-hSyn-ChR2(H134R)-mCherry AAV2/8 50 1 询价 订购
   pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-mCherry AAV2/8 20 4 询价 订购
   pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-eYFP AAV2/8 50 53 询价 订购
   pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-eYFP AAV2/8 25 17 询价 订购
   pAAV-hSyn-ChR2-mcherry AAV2/8 50 10 询价 订购
   pAAV-GFAP-mCherry AAV2/8 50 20 询价 订购
   pAAV-flex-archt-tdtomato AAV2/9 50 3 询价 订购
   pAAV-flex-ArchT-GFP AAV2/8 50 22 询价 订购
   pAAV-flex-Arch-GFP AAV2/8 50 1 询价 订购
   pAAV-EF1a-double floxed-mCherry-WPRE-HGHpA AAV2/8 50 36 询价 订购
   pAAV-EF1a-double floxed-hChR2(H134R)-mCherry AAV2/8 50 14 询价 订购
   pAAV-EF1a-double floxed-eYFP-WPRE-HGHpA AAV2/8 50 38 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-NpHR 3.0-eYFP AAV2/9 50 26 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-hM3D(Gq)-mCherry AAV2/8 50 1 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE-pA AAV2/9 25 12 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE AAV2/8 50 5 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry AAV2/8 50 2 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123A)-eYFP AAV2/8 50 24 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-eYFP AAV2/8 50 24 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-eNpHR 3.0-eYFP AAV2/8 50 12 询价 订购
   pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-TS-mCherry AAV2/8 50 12 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-mCherry-WPRE AAV2/2 20 3 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-ChR2-mCherry AAV2/8 50 1 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-mCherry AAV2/8 50 2 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-hChR2(h134R)-mcherry AAV2/8 50 10 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-eYFP AAV2/8 20 2 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-mCherry AAV2/2 50 42 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-eYFP AAV2/9 50 9 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-eYFP AAV2/8 50 48 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-eNpHR-eYFP AAV2/8 50 6 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-eNpHR 3.0-iRFP AAV2/8 25 0 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-eNpHR 3.0-eYFP AAV2/9 50 10 询价 订购
   pAAV-CaMKIIa-ArchT-EGFP AAV2/9 50 6 询价 订购
   pAAV-CAG-ChR2-GFP AAV2/8 50 9 询价 订购
   pAAV-CAG-ArchT-GFP AAV2/8 50 30 询价 订购
   真人赌场盘口网站