• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   病毒名称 病毒属性 滴度总量 价格(元) 订购
   pAdeno-U6-sgRNA-CMV-3Flag-spCas9 腺病毒 1.0E+10PFU 询价 订购
   pAdeno-U6-sgRNA-CMV-3Flag-spCas9n 腺病毒 1.0E+10PFU 询价 订购
   pAdeno-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺病毒 1.0E+10PFU 询价 订购
   pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-spCas9 腺病毒 1.0E+10PFU 询价 订购
   pAdeno-CMV-mCherry-T2A-3Flag-spCas9n 腺病毒 1.0E+10PFU 询价 订购
   pLenti-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9n 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-U6-gRNA-CMV-EGFP 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-Puro 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pLenti-U6-gRNA-CMV-Puro-P2A-3Flag-spCas9 慢病毒 1.0E+8TU 询价 订购
   pAAV-miCMV-spCas9 腺相关病毒 1.0E+12VG 询价 订购
   pAAV-U6-gRNA-CMV-EGFP 腺相关病毒 1.0E+12VG 询价 订购
   pAAV-Syn-SaCas9-U6-sgRNA 腺相关病毒 1.0E+12VG 询价 订购
   pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-sfGFP 腺相关病毒 1.0E+12VG 询价 订购
   pAAV-U6-gRNA-mCMV-SaCas9-P2A-mCherry 腺相关病毒 1.0E+12VG 询价 订购
   真人赌场盘口网站