• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   基因 REFSEQ ID 基因大小(bp) 载体属性 滴度总量 制备周期 参考价格 订购
   FKBP3 NM_002013 675 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   hsa-miR-508-3p MIMAT0002880 306 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   BMI1 NM_005180 981 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   TP53 NM_000546.5 1182 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   Cd36 NM_001159555 1419 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   PCA3 NR_015342.1 3735 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   ZEB1 NM_001174096.1 3378 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   rno-mir-322 MI0000589 317 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   socs3 NM_007707.3 678 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   TBX3 NM_016569.3 2232 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   SPDEF NM_012391.2 1008 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   MMP10 NM_002425.2 1000 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   SCARB1 NM_001641 957 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   TP53 NM_000546 1182 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   Sirt1 XM_003751934.1 2196 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   PPIA NM_022265.2 1746 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   Cnr1 NM_007726.3 1422 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   PDGFRA NM_006206 3270 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   Xbp1 NM_001271730 1116 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   NR4A1 NM_002135.4 1797 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   hbYKt AY605930.1 600 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   Tnfaip3 NM_009397.3 2328 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   PTHLH NM_198965 534 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   lncRNA XR_252407 2379 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   hsa-miR-92a-3p MIMAT0000092 285 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   SOD2 NM_000636.2 669 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   Pi3K21B 3'UTR NM_001020818.1 1937 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   Prkg2 NM_013012.1 2289 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   PRKG2 NM_006259 2289 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   CD74 NM_001025159 891 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   Myc-GLI3 BC113616 4743 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   SPINK5 NM_006846.3 3195 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   babo 3'UTR NM_006645 168 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   Foxo3 NM_001106395 2019 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   ESR1 Promoter NM_000125 4000 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   wit 3'UTR NM_030625 2668 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   WNT1 3'UTR NM_001127208 3284 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   ZEB2 3'UTR NM_144993 5999 普通载体 1.0E+8~1.0E+12 8-12周 询价 订购
   BMP2 NM_001200 1191 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   BMP7 NM_001719 1296 病毒载体 1.0E+8~1.0E+12 3周 询价 订购
   真人赌场盘口网站