• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   基因 REFSEQ ID 种属 质粒大小(kb) 载体属性 价格(元) 订购
   AAVS1 human 8.9 pSB1198 询价 订购
   hsa-mir-432-5p human 8.5 pMagic 7.2 询价 订购
   hsa-miR-487b-3p human 8.5 pMagic 7.2 询价 订购
   miR-17 human 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   miR-181 human 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   miR-182 human 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   NR1H4 human 8.5 pMagic 7.2 询价 订购
   NRF2 human 7.8 pMagic 4.2 询价 订购
   RNF6 human 5.4 pAVsi 1.2 询价 订购
   sod2 human 7.8 pMagic 4.2 询价 订购
   ATG7 Rat/mouse 5.4 pAVsi 1.2 询价 订购
   miR-17 Rat 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   miR-18 Rat 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   RhoA Rat 6.7 pAAV 询价 订购
   TCF7L2 Rat pMagic 4.0 询价 订购
   CDKL5 mouse 8.7 Cas9 询价 订购
   miR-20 mouse 8.4 pMagic 6.2 询价 订购
   封闭mmu-miR-194-5p mouse 5.1 pAVsi 1.1 询价 订购
   封闭rno-mir-21 Rat 5.1 pAVsi 1.1 询价 订购
   封闭hsa-mir-30a-5P human 8.5 pMagic 7.2 询价 订购
   NONHSAT018033 human 5.4 pAVsi 1.2 询价 订购
   PLSCR4-Homo-624 human 8.2 pMagic 7.2 询价 订购
   真人赌场盘口网站