• <s id="ohj67"><object id="ohj67"></object></s>

 • <th id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></th>
  <tbody id="ohj67"><pre id="ohj67"></pre></tbody>

 • <s id="ohj67"><samp id="ohj67"></samp></s>
  1. <th id="ohj67"></th>
   找回密码
   用户名:
   邮箱:
   提交
   ×
   下次自动登陆 | 忘记登陆密码? | 免费注册
   登录
   ×
   温馨提示:质粒使用时需要在addgene网站上下载MTA协议。此类产品仅用于科研实验,不用于临床。
   基因 REFSEQ ID 种属 基因大小(bp) 载体属性 价格(元) 订购
   3C-1(STAT3) human pcDNA系列载体 询价 订购
   ABCB1启动子 human 4361 pGL3-Basic H318 询价 订购
   ACTB human 1128 pLV-CAG-AcGFP 询价 订购
   ACTN4-01 human 1600 Plasmid 207 询价 订购
   ADAM10 3UTR human 2247 pMIR-REPORT Luc H306 询价 订购
   adamts5 启动子 human 3470 pGL3-Basic H318 询价 订购
   ADORA2A-A2mini human 1557 pAAV-CaMKIIa-MCS-3FLAG 询价 订购
   AFP human 1830 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG H201 询价 订购
   AGO2 human 104 pTRIPZ H142 询价 订购
   AGR2 human 528 pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro 询价 订购
   AK000053.1 human —— pAV-EF1-MCS-MCMV-EGFP-3FLAG H215 询价 订购
   AKR1C1 human 972 pLV-CMV-AKR1C1-HA-P2A-EGFP-T2A-Puro 询价 订购
   AKT2 human 1446 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG 询价 订购
   ALDH1A1 human 2000 pGL3-basic 询价 订购
   ALDOA human 1095 pcDNA3.1(+) H302 询价 订购
   ALKBH4 human 909 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG 询价 订购
   ANP32A human 1638 pAAV-CMV-bGlobin-EGFP-2A-SET-2A-ANP32A-3FLAG 询价 订购
   ANTXR2 human 1470 pcDNA3.1(+) 询价 订购
   ANXA2 human 1020 pLV-CMV-MCS-PGK-mCherry-T2A-Puro H106 询价 订购
   APAF1 V3 human 3747 pcDNA3.1(-)-Myc-His 询价 订购
   APEX1 human 957 pEGFP-N1-3FLAG H313 询价 订购
   APOA2 human 312 pET28a(+) H319 询价 订购
   apoA-IV human 1143 pET-28a(+)-apoA-IV-6His 询价 订购
   APP human 2256 pLV-CMV-MCS-3Flag-IRES2-EGFP H135 询价 订购
   APP human 2871 FUGW3 询价 订购
   AQP1 human 810 pLV-CMV-EGFP-3FLAG-PGK-Puro H102 询价 订购
   AQP4 human 972 pLV-CMV-EGFP-3FLAG-PGK-Puro H102 询价 订购
   AQP5 human 798 pLV-CMV-EGFP-3FLAG-PGK-Puro H102 询价 订购
   AR human 1600 Plasmid 209 询价 订购
   Atg4b human 1787 pGL3-Basic H318 询价 订购
   ATP2A2 human 3129 pLV-UbC-GFP-3FLAG 询价 订购
   ATXN1(pLVT709mut) human 2448 pCDH-CMV-MCS-3Flag-EF1-Puro 询价 订购
   BAD2 human 507 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG 询价 订购
   BAG3 human 537 pMIR-REPORT Luciferase-BAG3 WT 3UTR 询价 订购
   BC041951 human 2155 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG H201 询价 订购
   BCAT1 human 2195 pGL3-Basic H318 询价 订购
   BCL2L1 human 702 pAV-MCMV-EGFP-3FLAG 询价 订购
   BDNF human 744 pAV-MCMV-3Flag-IRES2-EGFP H202 询价 订购
   BDNF-AS human 2322 pLV-EF1a-EGFP-P2A-Puro-CMV-BDNF-AS 询价 订购
   BECN1 human 628 pMIR-REPORT-BECN1 H306 询价 订购
   真人赌场盘口网站